Klik hier om een blanco visumaanvraagformulier te downloaden.
U kunt dan het formulier uitprinten en invullen , om het vervolgens te ondertekenen.

Bij uw visumaanvraag dient een kopie van uw ticket waarmee u Thailand gaat binnenvliegen bijgevoegd zijn,
zonder de vluchtgegevens kan de visumaanvraag NIET in behandeling worden genomen.

Om het aanvraagformulier online te kunnen openen dient Adobe Acrobat geinstalleerd te zijn op uw computer. Klik op het onderstaande icoon voor een gratis exemplaar van Acrobat Reader.






Visa-overzicht

Let op : Het is niet mogelijk om gebruik te maken van een Pin-automaat.
Dit geldt tevens voor wanneer u een visumaanvraag per aangetekende post doet.


* Wanneer u 30 dagen of langer naar Thailand gaat, of meerdere keren van plan bent Thailand binnen te komen in een korte periode dient u een visum aan te vragen.

Klik hier voor benodigdheden Tourist Visa

Tourist Visa 1 entry *

Tourist Visa 1 entry: maximaal verblijf van 60 dagen
Geldigheid Paspoort: 6 maanden vanaf dag van aanvraag
Geldigheid Visum: 3 maanden vanaf dag van aanvraag
Kosten: €30,= (vanaf 01-04-2011 moet er weer betaald worden voor het visum)

Tourist Visa 2 entries *

Tourist Visa 2 entry: maximaal verblijf van 2x60 dagen
Geldigheid Paspoort: 9 maanden vanaf dag van aanvraag
Geldigheid Visum: 6 maanden vanaf dag van aanvraag
Kosten: €60,= (vanaf 01-04-2011 moet er weer betaald worden voor het visum)

Tourist Visa 3 entries *

Let op : Tourist Visa met 3 entries mag momenteel wel worden uitgegeven, hiervoor komt u in aanmerking indien u kunt aantonen d.m.v. uw vluchtgegevens dat u binnen 6 maanden 3 keer Thailand binnen zal gaan komen.


Tourist Visa 3 entry:                Maximaal verblijf van 180 dagen
Geldigheid Paspoort:               9 maanden vanaf dag van aanvraag
Geldigheid Visum:                   6 maanden vanaf dag van aanvraag
Kosten:                                   €90,=


Zie hieronder voor uitleg en benodigdheden van het Non - Immigrant visum

Non- Immigrant One Entry

Non - Immigrant 1 entry: Maximaal verblijf van 1 x 90 dagen
Geldigheid Paspoort: 9 maanden vanaf dag van aanvraag
Geldigheid Visum: 3 maanden vanaf dag van aanvraag
Kosten: €55,=


Non – Immigrant Multiple Entries **

Non – Immigrant Multiple Entries: Maximaal verblijf van 4 x 90 dagen
Geldigheid Paspoort: 15 maanden vanaf dag van aanvraag
Geldigheid Visum: 12 maanden vanaf dag van aanvraag
Kosten: €130,=


** Verblijf van telkens maximaal 90 dagen, wanneer men de grens over gaat en Thailand wederom binnengaat, gaat de volgende verblijfsperiode van 90 dagen in.


Benodigdheden Non-Immigrant: 1x90 dagen en Multiple Entries:


Paspoort (minimaal één geheel lege bladzijde voor visum)
Non-immigrant 1x90 dagen dient paspoort minimaal 9 maanden geldig te zijn bij visumaanvraag.

Non-immigrant Multiple entries dient het paspoort minimaal 15 maanden geldig te zijn bij visumaanvraag.


- Volledig ingevuld aanvraagformulier
- Telefoon- en adresgegevens correct invullen
- Paspoortgegevens correct invullen
- Handtekening en datum

- 2 gelijke officiële recente pasfoto’s (zwart-wit of kleur)


- Kopie vluchtgegevens
- Naam, luchtvaartmaatschappij en vluchtnummer
- De kosten voor uw visumaanvraag ( €55 of €130,- )

- Kopie paspoort

Bovenstaande zijn de basis documenten voor elk type visum, deze documenten dienen altijd overlegd te worden bij de visumaanvraag.

Betreffende het Non - Immigrant visum bestaan type "O" (bv. wanneer u boven de 50 jaar bent) , type "ED"(Education) en type "B" (Business).

De benodigdheden voor de verschillende Non - Immigrant visa staan hieronder weergegeven per type visum.


Benodigdheden Non – Immigrant Visum Categorie “O”:

1)
Vrouw/man: Kopie trouwakte en kopie paspoort
2)
Kind: Kopie geboorteakte/kopie paspoort moeder
3)
Wanneer u 50 jaar of ouder bent:
- Een kopie van een laatste/recente bankafschrift waar inkomen op wordt gestort en tevens inkomen op staat van minimaal €1.250,= per maand, indien inkomsten niet toereikend: aanvulling spaarrekening.
4) Pensioen: bewijs van recente pensioeninkomsten op uw (of een van uw) laatste bankafschrift(en) en kopie paspoort.
5) Stage: (niet voor studie/werk) brief instantie Nederland/ stage instantie
(naam, paspoortnummer, geboortedatum en begin- einddatum werk/studie
periode) en kopie paspoort.
6)
Vrijwilligerswerk : brief instantie Nederland/ stage instantie en kopie paspoort.
(naam, paspoortnummer, geboortedatum en begin- en einddatum werk/studie periode)
7)
Huis huren/kopen : Kopie officieel huur/koopcontract (naam huurder, naam verhuurder, adres woning, ondertekend+officiële stempel) en kopie paspoort.


Benodigdheden Non – Immigrant Visum Categorie “ED”:

1)
Studie: studieverklaring Nederland/Thailand en kopie paspoort.
2)
Stage: stageverklaring in Nederland/Thailand en kopie paspoort.

In de brief dienen o.a. de volgende gegevens te zijn weergegeven:
Uw naam, paspoortnummer, geboortedatum en begin- einddatum werk/studie
periode.



Benodigdheden Non – Immigrant Visum Categorie “B”:

Business: Brief werkgever of papieren eigen bedrijf Nederland/bedrijf Thailand
werkgever Nederland/Thailand en kopie paspoort.


Stage: Brief werkgever waarbij gewerkt wordt, vanuit of bij een bedrijf in Nederland/Thailand):



In de brief dienen o.a. de volgende gegevens te zijn weergegeven:
Uw naam, paspoortnummer, geboortedatum en begin- einddatum werk/stage
periode dient in de brief van de desbetreffende instantie vermeld te staan en kopie paspoort.



Alle benodigde documenten dienen in het Nederlands of Engels te zijn vertaald.
U dient zelf kopieën mee te nemen van de benodigde documenten.





- Paspoort (minimaal één geheel lege bladzijde voor visum)


- Volledig ingevuld aanvraagformulier


- Telefoon- en adresgegevens correct invullen
- Paspoortgegevens correct invullen
- Handtekening en datum

- 2 gelijke officiële recente pasfoto’s (zwart-wit of kleur)


- Kopie vluchtgegevens

- Naam, luchtvaartmaatschappij en vluchtnummer
- De kosten voor uw visumaanvraag ( €55 of €130,- )


Bovenstaande zijn de basis documenten voor elk type visum.
Betreffende het Non - Immigrant visum bestaan type "O" (bv. wanneer u boven de 50 jaar bent) , type "ED"(Education) en type "B" (Business).
De benodigdheden voor de verschillende Non - Immigrant visa staan hieronder weergegeven per type visum.


Benodigdheden Non – Immigrant Visum Categorie “O”:

1)
Vrouw/man: kopie trouwakte en kopie paspoort

2)
Kind: kopie geboorteakte/kopie paspoort moeder

3)
Wanneer u 50 jaar of ouder bent:
- Kopie van het paspoort
- Een kopie van een laatste/recente bankafschrift waar tevens inkomen op staat van minimaal €1.250,= per maand.

4)
Pensioen: bewijs van recente pensioeninkomsten en kopie paspoort

5)
Stage: (niet voor studie/werk) brief instantie Nederland/ stage instantie
(naam, paspoortnummer, geboortedatum en begin- einddatum werk/studie
periode)

6)
Vrijwilligerswerk : brief instantie Nederland/ stage instantie
(naam, paspoortnummer, geboortedatum en begin- en einddatum werk/studie periode)

7)
Huis huren/kopen : Kopie officieel huur/koopcontract (naam huurder, naam verhuurder, adres woning, ondertekend+officiële stempel)


Benodigdheden Non – Immigrant Visum Categorie “ED”:

1)
Studie: studieverklaring Nederland/Thailand

2)
Stage: stageverklaring in Nederland/Thailand

Uw naam, paspoortnummer, geboortedatum en begin- einddatum werk/studie
periode dient in de brief van de desbetreffende instantie vermeld te staan



Non – Immigrant Visum Categorie “B”:

Business: Brief werkgever of papieren eigen bedrijf Nederland/bedrijf Thailand
werkgever Nederland/Thailand


Stage: Waarbij gewerkt wordt, vanuit of bij een bedrijf in Nederland/Thailand) brief

Uw naam, paspoortnummer, geboortedatum en begin- einddatum werk/stage
periode dient in de brief van de desbetreffende instantie vermeld te staan



Alle benodigde documenten dienen in het Nederlands of Engels te zijn vertaald.
U dient zelf kopieën mee te nemen van de benodigde documenten.




Kinderen

Kinderen mogen t/m 15 jaar in een paspoort van een ouder staan bijgeschreven, let erop dat uw kind géén 16 jaar wordt tijdens het verblijf.

Kinderen met een eigen paspoort krijgen een eigen visum, of het visum kan worden bijgeschreven in het paspoort van een van de ouders. In dit geval zijn twee gelijke pasfoto's nodig. Kinderen moeten voor het visum betalen en wel dezelfde tarieven als volwassenen.


Per post

U kunt het visum tevens per aangetekende post aanvragen (niet vanuit Thailand)
U stuurt uw paspoort met het aanvraagformulier, de pasfoto’s, het geld, de benodigde papieren en een groen aangetekend verzendbewijs met boven en onderkant, of €10,= voor een verzendbewijs zodat wij het aangetekend kunnen retourneren, ( N.A.W. gegevens correct ingevuld) aangetekend naar Herengracht 444, 1017 BZ Amsterdam. (dus géén postzegels). Vergeet u tevens svp niet een envelop aan uw zelf geretourneerd met de juiste N.A.W. gegevens.




Disclaimers

Het Royal Thai Consulate-General (“RTCG)” is niet aansprakelijk voor afgifte van het visum of het verstrekken van inlichtingen. Visahouders worden geacht hun visum direct na ontvangst daarvan te inspecteren, aan de hand van de in het RTCG opgehangen voorbeelden en/of de informatie op de website van het RTCG en eventuele omissies direct aan RTCG te melden. Paspoorten worden op verzoek per aangetekende post geretourneerd op kosten van de verzoeker. RTCG is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan of beschadigd raken van het paspoort of voor vertraagde toezending of ontvangst. De aansprakelijkheid van RTCG is te allen tijde beperkt tot het aan het RTCG in kwestie betaalde visumbedrag. Alle claims op RTCG vervallen definitief 30 dagen na afgiftedatum.